Przedszkole w Pawłowicach


Idź do treści

Priorytety

Dla rodzicówZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROCZNEGO PLANU NA ROK

2014/2015

ZADANIE I Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej oraz poszerzenie wiadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego i zdrowej żywności.

CELEPRIORYTETOWE:

Podejmowaniedziałań sprzyjających wzbogacaniu wiedzy wychowanków w dziedzinie zdrowia.łcenie postawy prozdrowotnej poprzez umożliwienie nabycia określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków dotyczących racjonalnego i zdrowego odżywiania, zabiegów higienicznych i aktywności ruchowej.zagrożeń cywilizacyjnych- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu.żanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbałośćo zdrowie swoje i innych.żowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.ZADANIE II Zabawy z literaturą-poezją i prozą dziecięcą inspiracją do wychowania twórczego.

Literatura i teatr dla najmłodszych otwierają dziecko na świat, na ludzi, na samego siebie.
CELEPRIORYTETOWE:

wzbogacanie przeżyć i wyobraźni
kształtowanie stosunku dziecka do otaczającego świata i do samego siebie
budzenia potrzeby wielostronnego obcowania z literaturą piękną
wpajanie dzieciom kultury żywego słowa i rozwijanie ich własnej ekspres


Powrót do treści | Wróć do menu głównego