Przedszkole w Pawłowicach


Idź do treści

Nasza placówka

O nas


Publiczne Przedszkole Nr 2 w Pawłowicach zostało oddane do użytku 1 września 1981r. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Krzemieniewo. Jest to budynek wolno-stojący, posiadający dwie sale zabaw. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, podzielone są na dwie grupy. Grupa młodsza to "Pszczółki"
a grupa starsza to ,, Misie". Ponadto w placówce znajdują się wyremontowane i pięknie wyposażone łazienki dla dzieci, wydzielone pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dodatkowe
oraz wyremontowane zaplecze kuchenne. Przebywające na świeżym powietrzu dzieci, mogą korzystać z bezpiecznych urządzeń na placu zabaw.ZADANIA PRZEDSZKOLA:

Zadaniem przedszkola jest kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych:

1. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
wdrażanie dzieci do utrzymania w zabawie ładu i porządku;
2. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
3. wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i
rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
4. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
5. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
6. wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem;
7. wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew
8. wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne;
9. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;
10. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
11. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
12. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
13. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
14. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

ROZKłAD DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

07.00 - 08.00 - schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadajacych zainteresowaniom dzieci,
08.00 - 09.00 - gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali, ćwiczenia poranne.
09.00 - 09.15 - przygotowanie do śniadania; mycie rąk, nakrywanie do stolików, praca dyżurnych,
09.15 - 09.30 - śniadanie,
09.30 - 09.45 - mycie zębów,
09.45 - 10.45 - zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego "Kalendarz Przedszkolaka" - (grupa 5-latków), zajecia wychodzące z inicjatywy nauczyciela (grupa 3,4-latków),
10.45 - 11.00 - przygotowanie do wyjścia do ogrodu lub na spacer - czynności samoobsługowe,
11.00 - 12.00 - pobyt w ogrodzie lub na spacerze, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne,
12.00 - 12.15 - powrót z ogrodu lub spaceru - czynności samoobsługowe w szatni oraz czynności higieniczne w łazience,
12.15 - 12.30 - obiad,
12.30 - 13.00 - słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej,
13.00 - 14.00 - gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalnośc plastyczna, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie,
14.00 - 14.15 - czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do podwieczorku,
14.15 - 14.30 - podwieczorek,
14.30 - 15.00 - stwarzanie warunków do zabaw odpowiadajacych zaiteresowaniom dzieci, rozchodzenie się do domów.

Zapraszamy również do zapoznania się z planem uroczystości i imprez, które występują w ciągu roku: uroczystości i imprezy oraz do zapoznania się z osiągnięciami naszych przedszkolaków: nasze sukcesy


ZAKRĘCONA AKCJA!!!
Tym razem pomagamy choremu Bartkowi.
Bartek urodził się w Pawłowicach 16 października 2010roku . Zdiagnozowano u niego Zespół Wad Wrodzonych Ośrodkowego Układu Nerwowego, małogłowie, padaczkę, niedowidzenie oraz znacznie opóźniony rozwój psychoruchowy. W tej chwili Bartuś ma 6 lat, sam nie siedzi, nie chodzi, nie mówi, jest całkowicie zależny od mamy.
Dla Bartka, zbieramy plastikowe nakrętki ( po napojach, mleku, płynach, itp.), pieniądze uzyskane z ich sprzedaży, pomogą w dalszym leczeniu i rehabilitacji.Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego